uCT 520

Opis

United Imaging

uCT 520

*Zrozumienie. Motywacja.

Intuicyjna i inteligentna organizacja pracy zwiększa wydajność i efektywność rutynowych praktyk. Unikatowy Z‑detektor wraz z różnymi technikami kontroli dawek pomagają wykonywać badania obrazowe z dbałością o klienta. System uCT 520 zapewnia klientom większy dostęp do zaawansowanych technologii.

Tomograf komputerowy uCT 520 - technologia zdjęcie

Z‑detektor – ultraniski poziom szumów

„Z-detektor” redukuje szum elektroniczny do poziomu pojedynczego fotonu, a w pełni zintegrowana konstrukcja skraca długość transmisji sygnału z skali centymetrowej do mikronowej. Redukcja szumu elektronicznego zapewnia wydajne wykorzystanie promieniowania rentgenowskiego.

Tomograf komputerowy uCT 520 - technologia zdjęcie

Iteracyjne usuwanie szumu KARL 3D

Algorytm jest wykonywany zarówno w obszarze projekcji, jak i przestrzeniach obrazu w celu zmniejszenia dawki przy jednoczesnym zachowaniu jakości obrazu.

Tomograf komputerowy uCT 520 - technologia zdjęcie

Większa Skuteczność Kliniczna

 • EasyRegister

  Najczęściej wykorzystywane protokoły są sortowane, aktualizowane i umieszczane w obszarze skrótów na pierwszej stronie w celu ułatwienia ich wyboru.

 • EasyScan

  Inteligentnie planowanie badań dla poszczególnych pacjentów. Parametry takie jak zakres skanowania, rekonstrukcja FOV i kąt pochylenia gantry są dostosowywane automatycznie.*

  * Opcja

 • Easy-Logic

  System przewiduje następną operację użytkownika i jest w pełni przygotowany jeszcze przed otrzymaniem polecenia – dotyczy to m.in. przygotowania lampy i gantry oraz wstępnego przetwarzania danych. Minimalizuje to czas oczekiwania pomiędzy kolejnymi procedurami i znacznie przyspiesza wykonywanie badań metodą tomografii komputerowej.

Tomograf komputerowy uCT 520 - technologia zdjęcie

Innowacyjny Z‑detektor

 • W Pełni Zintegrowana Konstrukcja

  Innowacyjna technologia Through-Silicon-Via (TSV). Skrócenie ścieżki przewodzenia sygnału z cm do μm. Ultraniski poziom szumów na wyjściu sygnału.

 • Rozmiar Piksela 0,55 Mm

  Wysoka rozdzielczość rejestracji 0,55 mm we wszystkich polach widzenia i kolimacjach. Pokrycie 22 mm w płaszczyźnie Z. 34560 duża liczba elementów detektora.

Obrazowanie Z Dbałością O Pacjenta

Tomograf komputerowy uCT 520 - technologia zdjęcie

Iteracyjne Usuwanie Szumu KARL 3D

Algorytm jest wykonywany zarówno w obszarze projekcji, jak i przestrzeniach obrazu w celu zmniejszenia dawki przy jednoczesnym zachowaniu jakości obrazu.

Tomograf komputerowy uCT 520 - technologia zdjęcie

Tryb Skanowania 70 kV

Zmniejszenie dawki o 70 kV może zwiększyć SNR dla środków kontrastowych opartych na jodzie, szczególnie u pacjentów z niską wartością BMI lub młodszych.

Tomograf komputerowy uCT 520 - technologia zdjęcie

Modulowanie Dawki uDose 3D

Zoptymalizowany plan rozkładu dawki 3D na podstawie informacji o strukturach anatomicznych.

Tomograf komputerowy uCT 528

Znakomita Efektywność Finansowa

Redukcja całkowitego kosztu posiadania i eksploatacji.

 • Niezawodne Komponenty

  Lekki tunel o niezawodnej konstrukcji, wygodny do serwisowania. Samoczyszczące szczotki węglowe zapewniają większą niezawodność pierścieni ślizgowych.

 • Działanie Ekologiczne

  Przełączanie systemu na tryb uECO w nocy lub kiedy system nie jest używany – pozwala zaoszczędzić nawet 30% energii elektrycznej w porównaniu z tradycyjnymi trybami gotowości do pracy.

 • Niewielka Powierzchnia

  Minimalna powierzchnia do zainstalowania systemu uCT 528 wynosi zaledwie 9 m2.

   

Zintegrowane Zaawansowane Aplikacje

Tomograf komputerowy uCT 520 - technologia zdjęcie

Analiza Guzków Płucnych*

Kompleksowe rozwiązanie kliniczne obejmujące pomoc w znakowaniu, segmentacji i pomiarach.

Tomograf komputerowy uCT 520 - technologia zdjęcie

Analiza Gęstości Płuc*

Automatyczna ekstrakcja płuc i edycja konturu z pomiarem gęstości i objętości płuc.

Tomograf komputerowy uCT 520 - technologia zdjęcie

Kolonoskopia TK*

Automatyczna segmentacja jelita grubego i oczyszczanie elektroniczne; wirtualna kolonoskopia do bezpośredniego i skutecznego pomiaru uszkodzenia.

Tomograf komputerowy uCT 520 - technologia zdjęcie

Analiza Uzębienia*

Wykreślenie krzywej panoramicznej, oznaczanie linii nerwów i analiza widoku przekroju w celu diagnozowania chorób zębów.

Wygodny Dostęp. Bez Kompromisów.

Zdjęcia kliniczne. Sprawdź!

Udostępnij ten aparat