uCT 760

Kategoria:

Opis

United Imaging

uCT 760 | 128 warstw

* Wydajność. Precyzja.

System uCT 760 wyposażony w unikalnej konstrukcji Z‑detektor, pozwala na akwizycję danych przy zachowaniu niskiej dawki przy jednoczesnym zachowaniu jakości otrzymywanych badań.

technologia Z‑detektora redukuje

Z‑detektor

Unikalna technologia Z‑detektora redukuje szum elektroniczny do poziomu pojedynczego fotonu, a w pełni zintegrowana konstrukcja skraca długość transmisji sygnału z skali centymetrowej do mikronowej. Redukcja szumu elektronicznego zapewnia wydajne wykorzystanie promieniowania rentgenowskiego poprzez zwiększając stosunek sygnału do szumu SNR.

Badania kardiologiczne - tomograf komputerowy

Badania Kardiologiczne

Wielofazowa technika obrazowania serca rejestruje każdą fazę pracy serca, aby zapewnić dokładne obrazowanie. Zintegrowany moduł Vital Signal Module zapewnia dokładną akwizycję sygnału EKG w czasie rzeczywistym, a także automatyczne wykrywanie arytmii i nieprawidłowości.

zdjęcie tomograf komputerowy - konstrukcja

Skanowanie przy niskiej dawce

  • Inteligentna Modulacja Prądu Lampy uDose

    Prąd lampy jest automatycznie dostosowywany do różnych struktur anatomicznych i pozycji, po to by uniknąć niepotrzebnego napromieniania spowodowanego nadmierną ekspozycją.

  • Rekonstrukcja Iteracyjna KARL 3D

    Funkcja KARL 3D wykorzystuje uogólnioną technikę iteracyjnego zstępującego gradientowego usuwania szumu w przestrzeni projekcyjnej i przestrzeni obrazu.

Precyzja. Szybkość badania.

zdjęcie tomograf komputerowy - konstrukcja

Wygodny Dostęp. Bez Kompromisów.

Zdjęcia kliniczne. Sprawdź!

Udostępnij ten aparat