United Imaging

uCT 530 | 20 / 40 warstw

* Wydajny. Sprawdzony.

System uCT 530, zintegrowany z najnowocześniejszymi technologiami, znacznie zwiększa rutynową wydajność kliniczną tomografii komputerowej dzięki zarówno lepszej jakości obrazu, jak i większej wydajności pracy.

technologia Z‑detektora redukuje

Z‑detektor – ultraniski poziom szumów

Detektor o bardzo niskim poziomie szumów zasadniczo poprawia jakość obrazu. Dzięki zastosowaniu technologii TSV (Through-Silicon-Via) Z‑detektor umożliwia bezpośrednie wyjście sygnału cyfrowego, co pozwala uzyskać nie tylko ogólną redukcję szumów, ale również optymalną jakość obrazu przy niewielkiej dawce promieniowania.

Tomograf komputerowy uCT 530 - zdjęcie iteracyjne usuwanie szumu

Iteracyjne usuwanie szumu KARL 3D

Funkcja KARL 3D wykorzystuje iteracyjny algorytm zarówno w przestrzeni projekcyjnej, jak i w przestrzeni obrazu. Pomaga ona uzyskać obraz o wyjątkowej jakości, jednocześnie istotnie redukując jego zakłócenia.

zdjęcie tomograf komputerowy - konstrukcja

Konstrukcja Przyjazna Dla Użytkownika

Stosując zasady ergonomii, łączymy innowacyjny design z doskonałą funkcjonalnością w celu zapewnienia jak najlepszych doświadczeń użytkownika, jednocześnie zwiększając komfort pacjenta podczas każdego badania.

Tomograf komputerowy uCT 530 - zdjęcie iteracyjne usuwanie szumu

Większa Skuteczność Kliniczna

  • Niezawodna Platforma Sprzętowa

    Lampa o dużej pojemności cieplnej z możliwością rozpraszania ciepła z szybkością 815 kHU/min ułatwia szybkie wykonywanie badań; 22-milimetrowe pokrycie przez detektor w osi Z i szybkość obrotu wynosząca 0,5 s* skracają czas skanowania.

  • Platforma Inteligentnego Przewidywania Easy-Logic

    System przewiduje następną operację użytkownika i przygotowuje się do niej jeszcze przed otrzymaniem polecenia – dotyczy to m.in. funkcji lampy, gantry oraz wstępnego przetwarzania danych. System uCT 530 pomaga zapewnić bezproblemowy i sprawny przepływ pracy.

  • Moduł oszczędzania energii uECO

    Moduł oszczędzania energii uECO redukuje zużycie energii przez system TK i zmniejsza obciążenie środowiska naturalnego bez obniżania wydajności systemu.

Zrównoważony. Efektywny.

Tomograf komputerowy uCT 530 - zdjęcie

Wygodny Dostęp. Bez Kompromisów.

Zdjęcia kliniczne. Sprawdź!

Udostępnij ten aparat